Περιγραφή

άνθρωποι υδραυλικό πιεστήριο ισχύ μηχανική εργοστασιακό έλεγχο υπάλληλοι εργαστήρι κατασκευής εργαζομένων

Υδραυλικό πιεστήριο δοκιμές έτοιμες εικόνες clip art

Ετικέτες

istock logo